Mae Ieuenctid Sir Benfro yn rhoi profiadau, cyfleoedd, gwybodaeth, cyngor a chymorth personol i bobl ifanc rhwng a 11 a 25 oed.

Mae gweithwyr ieuenctid yn gweithio fel rhan o dimau yn y Teuluoedd o Ysgolion, a ddarperir rhaglenni gan weithwyr ieuenctid llawn amser a rhan amser o ganolfannau ieuenctid penodedig a lleoliadau cymunedol ledled y sir, megis canolfannau dysgu cymunedol, ysgolion a neuaddau cymuned/pentref. Mae clybiau a chanolfannau ieuenctid yn cynnig amrywiaeth o raglenni a gweithgareddau yn ogystal â phrosiectau cymunedol y gallwch gymryd rhan ynddynt.

Newyddion

Gellir gweld y newyddion diweddaraf a digwyddiadau sydd i ddod drwy glicio ar y dolenni ar yr hysbysfwrdd.

Clwb ieuenctid yn codi arian gyda digwyddiad bingo  Ar ddydd Llun 8 Gorffennaf, cynhaliodd Clwb Ieuenctid Aberdaugleddau ddigwyddiad bingo cymunedol yn ystod wythnos o ddathliadau....
GALWCH HEIBIO Rhwng 11-25 mlwydd oed?GALWCH HEIBIOAr agor Llun - Gwener 10-6pmLle?Tref Hwlffordd(Drws nesaf i ...
Beth mae gwaith ieuenctid yn ei olygu i mi   Bethany Roberts: cyn-gadeirydd Cynulliad Ieuenctid Sir Benfro, sy`n ysgrifennu am yr ...
ID: 1, Diwygiedig: 6/6/2016