Mae Ieuenctid Sir Benfro yn rhoi profiadau, cyfleoedd, gwybodaeth, cyngor a chymorth personol i bobl ifanc rhwng a 11 a 25 oed.

Mae gweithwyr ieuenctid yn gweithio fel rhan o dimau yn y Teuluoedd o Ysgolion, a ddarperir rhaglenni gan weithwyr ieuenctid llawn amser a rhan amser o ganolfannau ieuenctid penodedig a lleoliadau cymunedol ledled y sir, megis canolfannau dysgu cymunedol, ysgolion a neuaddau cymuned/pentref. Mae clybiau a chanolfannau ieuenctid yn cynnig amrywiaeth o raglenni a gweithgareddau yn ogystal â phrosiectau cymunedol y gallwch gymryd rhan ynddynt.

Newyddion

Gellir gweld y newyddion diweddaraf a digwyddiadau sydd i ddod drwy glicio ar y dolenni ar yr hysbysfwrdd.

Y Senedd Ieuenctid yn cwrdd â’r Cabinet  Cynhaliodd Senedd Ieuenctid Sir Benfro gyfarfod ar y cyd â Chabinet Cyngor Sir Penfro ar ...
Stori o lwyddiant i un person ifanc, diolch i weithwyr ieuenctid a gweithwyr proffesiynol eraill `na ildiodd` arno   Erthygl Newyddion Da yw`r canlynol a ysgrifennwyd gan Eloise Lewis, un o`n gweithwyr ieuenctid ...
MORGANSTONE YN CYNNAL LLEOLIAD GWAITH I UNIGOLYN O CAM NESA IEUENCTID SIR BENFRO Mae`r darparwr gwasanaethau adeiladu, Morganstone, wedi cynnig cyfle i`r briciwr dan hyfforddiant, Adam ...
ID: 1, Diwygiedig: 6/6/2016