Mae Ieuenctid Sir Benfro yn rhoi profiadau, cyfleoedd, gwybodaeth, cyngor a chymorth personol i bobl ifanc rhwng a 11 a 25 oed.

Mae gweithwyr ieuenctid yn gweithio fel rhan o dimau yn y Teuluoedd o Ysgolion, a ddarperir rhaglenni gan weithwyr ieuenctid llawn amser a rhan amser o ganolfannau ieuenctid penodedig a lleoliadau cymunedol ledled y sir, megis canolfannau dysgu cymunedol, ysgolion a neuaddau cymuned/pentref. Mae clybiau a chanolfannau ieuenctid yn cynnig amrywiaeth o raglenni a gweithgareddau yn ogystal â phrosiectau cymunedol y gallwch gymryd rhan ynddynt.

Newyddion

Gellir gweld y newyddion diweddaraf a digwyddiadau sydd i ddod drwy glicio ar y dolenni ar yr hysbysfwrdd.

Oes gennych chi Swyddog Adolygu Annibynol? Os felly, fydde`n ni`n ddiolchgar cael 5 munud o`ch amser I clywed eich barn ar sut mae`r gwasanaeth ...
Pobl ifanc y sir ymhlith y cyntaf i hawlio tystysgrif cyflawniad Dug Caeredin  Roedd pobl ifanc Sir Benfro ymhlith y cyntaf yng Nghymru i dderbyn Tystysgrif Cyflawniad arbennig Gwobr Dug Caeredin 2020....
Arolwg gofalwyr ifanc  Galw ar bob gofalydd ifanc ac oedolyn ifanc sy`n ofalydd: llanwch yr arolwg byr hwn i sicrhau ...
ID: 1, Diwygiedig: 6/6/2016