Mae Ieuenctid Sir Benfro yn rhoi profiadau, cyfleoedd, gwybodaeth, cyngor a chymorth personol i bobl ifanc rhwng a 11 a 25 oed.

Mae gweithwyr ieuenctid yn gweithio fel rhan o dimau yn y Teuluoedd o Ysgolion, a ddarperir rhaglenni gan weithwyr ieuenctid llawn amser a rhan amser o ganolfannau ieuenctid penodedig a lleoliadau cymunedol ledled y sir, megis canolfannau dysgu cymunedol, ysgolion a neuaddau cymuned/pentref. Mae clybiau a chanolfannau ieuenctid yn cynnig amrywiaeth o raglenni a gweithgareddau yn ogystal â phrosiectau cymunedol y gallwch gymryd rhan ynddynt.

Newyddion

Gellir gweld y newyddion diweddaraf a digwyddiadau sydd i ddod drwy glicio ar y dolenni ar yr hysbysfwrdd.

‘CAM NESA’ TEAGAN YN GAM I’R CYFEIRIAD CYWIR  Crmrwch gip olwg ar taith Teagan Cartwright a sut wnaeth CAM NESA helpu hi I diogelu lleoliad ...
Prosiectau ieuenctid o gwmpas Sir Benfro’n elwa ar grantiau Banc Ieuenctid  Cynllun rhoi grantiau yw Banc Ieuenctid Sir Benfro, sy`n cael ei redeg gan bobl ifanc ar gyfer pobl ifanc....
Y Senedd Ieuenctid yn cwrdd â’r Cabinet  Cynhaliodd Senedd Ieuenctid Sir Benfro gyfarfod ar y cyd â Chabinet Cyngor Sir Penfro ar ...
ID: 1, Diwygiedig: 6/6/2016