Os bydd gennych unrhyw gwestiynau yn ymwneud ag Ieuenctid Sir Benfro neu ei wasanaethau, gweler y rhestr o gysylltiadau a chysylltwch â'r unigolyn perthnasol.

Fodd bynnag, os yw'n fater brys a bod angen help arnoch ar unwaith, gallwch gysylltu â'r rhif ffôn argyfwng y tu allan i oriau ar gyfer plant a phobl ifanc ar:

03003 332222

Mae galwadau i'r rhif hwn yn mynd drwy'r trinwyr galwadau yn y Bwrdd Iechyd Lleol, a defnyddir yr un rhif ar gyfer meddygon sydd ar alwad dros nos ac ar y penwythnos.

Mae'r rhif hwn ar waith rhwng:

 

• 5:00pm ac 8:00am (yn ystod yr wythnos)

• 5:00pm ar ddydd Gwener ac 8:00am ar ddydd Llun (dros y penwythnos)

 

Bydd y trinwyr galwadau yn gofyn am fanylion sylfaenol megis eich enw, cyfeiriad, rhif ffôn cyswllt a disgrifiad cryno o'r broblem.

 

Caiff y wybodaeth hon ei throsglwyddo i'r gweithiwr cymdeithasol ar ddyletswydd a fydd yn eich ffonio yn ôl.

Mae prif faes gwaith y Tîm y Tu Allan i Oriau yn ymwneud ag argyfyngau ym maes Gofal Iechyd a Thai - sefyllfaoedd na ellir aros tan y diwrnod gwaith nesaf i'w datrys.

Fodd bynnag, bydd y Tîm y Tu Allan i Oriau hefyd yn rhoi gwybodaeth a chyngor cyfyngedig i alwyr.

Gwasanaeth Ieuenctid Sir Benfro - Manylion Cyswllt Staff

Steve Davis

Ffôn: 01437 775234
Ffôn Symudol: 07771 845207

E-bost: steve.davis@pembrokeshire.gov.uk

Eve Robinson

Ffôn: 01437 775813
Ffôn Symudol: 07807 922815

E-bost: eve.robinson@pembrokeshire.gov.uk

Dave Sommerville

Ffôn: 01437 775235
Ffôn Symudol: 07970 758977

E-bost: david.sommerville@pembrokeshire.gov.uk


Christine Barker

Ffôn: 01437 775230

E-bost: christine.barker@pembrokeshire.gov.uk

Tîm Cymorth Ieueunctid

David Walker

Ffôn: 01437 775824
Ffôn Symudol: 07833 348222

E-bost: david.walker@pembrokeshire.gov.uk

Nick Hudd

Uwch Weithiwr Ieueunctid / Digartrefedd Ieueunctid

Ffôn: 01437 775535
Ffôn Symudol: 07810 831308

E-bost: nick.hudd@pembrokeshire.gov.uk

Rose Davis

Ffôn: 01437 775744
Ffôn Symudol: 07770 568186

E-bost: rose.davis@pembrokeshire.gov.uk


Nadine Farmer

Ffôn: 01437 775295
Ffôn Symudol: 07901 827115

E-bost: nadine.farmer@pembrokeshire.gov.uk

Anna Dixon

Gweithiwr Cam-drin Sylweddau

Ffôn: 01437 775198
Ffôn Symudol: 07867 104303

E-bost: anna.dixon@pembrokeshire.gov.uk

Mia Nowers

Gweithiwr Cam-drin Sylweddau

Ffôn: 01437 776034
Ffôn Symudol: 07468 742392

E-bost: mia.nowers@pembrokeshire.gov.uk

Gweithwyr Ieuenctid Cymunedol


Liz Griffiths

Ffôn: 01437 776635
Ffôn Symudol: 07990 781360

E-bost: liz.griffiths@pembrokeshire.gov.uk

Llyr Tobin

Ffôn Symudol: 07810 681746

E-bost: llyr.tobin@pembrokeshire.gov.uk

Hannah White

Ffôn Symudol: 07423 100228

E-bost: Hannah.White@pembrokeshire.gov.ukTîm Ieuenctid Wedi'i Dargedu

Chris Powles

Ffôn: 01437 776051
Ffôn Symudol: 07920 766327

E-bost: chris.powles@pembrokeshire.gov.uk

Kelly Davies - Maternity Leave

Ffôn: 01437 776118
Ffôn Symudol: 07778 417101

E-bost: kelly_davies@pembrokeshire.gov.uk

Chris Barrie

Ffôn Symudol: 07717 345935

E-bost: chris.barrie@pembrokeshire.gov.uk


Mel Lear

Ffôn Symudol: 07818 012254

E-bost: melissa.lear@pembrokeshire.gov.uk

Donna Wright

Ffôn Symudol: 07818 454408

E-bost: donna.wright@pembrokeshire.gov.ukNeu anfonwch e-bost atynt yn: youthoutreach@pembrokeshire.gov.uk

Tîm Cyfiawnder Ieuenctid

Rhif ffôn cyswllt ar gyfer Swyddfa’r Tîm Cyfiawnder Ieuenctid: 01437 776038

Kerri Parr

Ffôn: 01437 776023
Ffôn Symudol: 07917 520465

E-bost: kerri.parr@pembrokeshire.gov.uk

Stephanie Gillett

Ffôn: 01437 776039

E-bost: stephanie.gillett@pembrokeshire.gov.uk

Jo Hilling

Rheolwr Achos Tîm Cyfiawnder Ieuenctid

Ffôn: 01437 776221
Ffôn Symudol: 07917 078070

E-bost: joanna.hilling@pembrokeshire.gov.uk


Monica Trem

Rheolwr Achos Tîm Cyfiawnder Ieuenctid

Ffôn: 01437 776027
Ffôn Symudol: 07920 184040

E-bost: monica.trem@pembrokeshire.gov.uk

Abby Gray

Rheolwr Achos Tîm Cyfiawnder Ieuenctid

Ffôn: 01437 776038

E-bost: abigail.salt@pembrokeshire.gov.uk

Julie Price

Ffôn Symudol: 07881 728928

E-bost: julie.price@pembrokeshire.gov.uk


Sarah Canny

Gweithiwr Cymorth Ieuenctid Tîm Cyfiawnder Ieuenctid

Ffôn: 01437 776031
Ffôn Symudol: 07827 085623

E-bost: sarah.canny@pembrokeshire.gov.uk

Fiona John

Gweithiwr Cymorth Ieuenctid Tîm Cyfiawnder Ieuenctid

Ffôn: 01437 776030
Ffôn Symudol: 07768 538425

E-bost: fiona.john@pembrokeshire.gov.uk

Phillipa Lindsay

Swyddog Ataliol Tîm Cyfiawnder Ieuenctid

Ffôn: 01437 776547
Ffôn Symudol: 07887 848384

E-bost: phillipa.lindsay@pembrokeshire.gov.uk


Angelina Thomas

Angelina Thomas

Ffôn: 01437 776038

E-bost: angelina.thomas@pembrokeshire.gov.uk

Yvonne Williams

Swyddog Data Tîm Cyfiawnder Ieuenctid

Ffôn: 01437 776040

E-bost: yvonne.williams@pembrokeshire.gov.uk

Claire Phillips

Ffôn: 07341 798073

E-bost: claire.phillips@pembrokeshire.gov.uk


Claire Nichols DC 1021

Ffôn: 101 ext40346
Ffôn Symudol: 07422 076642

E-bost: claire.nichols@dyfed-powys.pnn.police.uk


Tîm yn yr Ysgol / Coleg

Chris Powles

Ffôn: 01437 776051
Ffôn Symudol: 07920 766327

E-bost: chris.powles@pembrokeshire.gov.uk

Sian Phillips

Ffôn Symudol: 07826 932257

E-bost: sian_phillips@pembrokeshire.gov.uk

Jonny Williams

Ffôn Symudol: 07810 791461

E-bost: jonathan.williams@pembrokeshire.gov.uk


Suzanne Moses

Ffôn Symudol: 07798 924387

E-bost: suzanne.moses@pembrokeshire.gov.uk

Stephanie Main

Gweithiwr Ieuenctid yn Ysgol

Ffôn Symudol: 07818 560461

E-bost: Stephanie.Main@pembrokeshire.gov.uk

Mari Phillips

Ffôn: 01239 831406

E-bost: mari@ysgolypreseli.com


Melody Abbott

Ysgol Harri Tudur

Ffôn Symudol: 07979 241816

E-bost: melody.abbott@pembrokeshire.gov.uk

Leah Walker

Ysgol Greenhill

Ffôn: 07825 782241

E-bost: leah.walker@pembrokeshire.gov.uk

Helen Wright

Coleg Sir Benfro

Ffôn Symudol: 07765 687996

E-bost: helen.wright@pembrokeshire.ac.uk


Matt Done

Ffôn Symudol: 07768 291525

E-bost: matt.done@pembrokeshire.gov.uk

Graham Elliott

Ffôn Symudol: 07341 782051

E-bost: graham.elliott@pembrokeshire.gov.uk

Jimmy Wilson

Ffôn: 01646 690021

E-bost: jwilson@milfordhavenschool.co.uk


Gweithwyr Prosiect Cam Nesa


David Barnes

Ffôn: 07827 895742

E-bost: david.barnes@pembrokeshire.gov.uk

Jo Price

Ffôn: 01437 776614
Ffôn Symudol: 07827 553878

E-bost: jo.price@pembrokeshire.gov.uk

Fran Wisby

Ffôn: 01437 775845
Ffôn Symudol: 07824 538042

E-bost: francis.wisby@pembrokeshire.gov.uk


James Marchant

Ffôn: 01437 775845

E-bost: james.marchant@pembrokeshire.gov.uk


ID: 23, Diwygiedig: 11/12/2019