Cymorth profedigaeth ar gyfer plant a theuluoedd yn Sir Benfro yn ystod y pandemig COVID 19.

 

Mae profedigaeth, sydd yn anodd iawn mewn unrhyw sefyllfa, yn digwydd yn yr amgylchiadau mwyaf heriol yn ystod pandemig coronafeirws (COVID-19).Os yw rhywun a oedd yn bwysig iawn i chi wedi marw, efallai y byddwch yn eich chael hi'n anodd addasu i'r newidiadau mawr sy'n digwydd yn eich bywyd ar hyn o bryd. Gall galar effeithio ar bopeth - eich credoau, eich personoliaeth, a hyd yn oed eich ymdeimlad o realiti. Gall unigolyn sy'n colli rhywun sy'n annwyl iddynt neu ffrind agos o ganlyniad i COVID-19 neu golled drwy achos arall, brofi mwy o drawma a theimlo nad yw'n rhan o'i rwydwaith cymorth arferol.


Er gwaethaf heriau COVID 19, mae gwasanaethau profedigaeth Sir Benfro ar gael o hyd i gefnogi unrhyw un sydd angen cymorth. Gallwch gysylltu â nhw gan ddefnyddio'r manylion cyswllt isod:


Mae Elusen Profedigaeth Plant Sandy Bear yn darparu gwasanaeth i'r holl blant a phobl ifanc hyd at 18 oed sydd wedi profi profedigaeth, neu sy'n debygol o'i phrofi ac sy'n byw yn Sir Benfro.
Gwefan: www.sandybear.co.uk
Ffôn: 01437 700272
E-bost: admin@sandybear.co.uk

Mae Paul Sartori yn darparu gwasanaeth galar a ragwelir ar gyfer plant. Mae hyn ar gael i unrhyw un dan 18 oed.
Gwefan: https://paulsartori.org/counselling-2/
Ffôn: 01437 763223
E-bost: elvire@paulsartori.org

Mae Cruse yn cynnig cymorth dros y ffôn, drwy e-bost ac ar y wefan. Llinell gymorth genedlaethol radffôn a gwasanaethau lleol, a gwefan (www.hopeagain.org.uk) yn benodol ar gyfer plant a phobl ifanc.
Gwefan: https://www.cruse.org.uk/west-wales-area
Ffôn: 0800 288 4700
E-bost: westwales@cruse.org.uk


Mae 2 Wish Upon a Star yn rhoi cymorth profedigaeth i deuluoedd sydd wedi colli plentyn neu berson ifanc 25 oed neu iau yn sydyn ac yn drawmatig.
Gwefan: www.2wishuponastar.org
Ffôn: 01443 853125
E-bost: support@2wishuponastar.org

Mae Gwasanaeth Bugeiliol Cwnsela, Diogelu a Chymorth Dysgu Coleg Sir Benfro yn dal i weithredu yn llawn o bell ar gyfer myfyrwyr Coleg Sir Benfro.
Gwefan: https://www.pembrokeshire.ac.uk/the-college-support-and-wellbeing/#welshlanguage
Rhif ffôn: 01437 753 000
E-bost: counselling@pembrokeshire.ac.uk

I gael rhagor o wybodaeth am gymorth sydd ar gael yn ystod pandemig COVID 19, ewch i Gronfa Ddata'r Hwb Cymunedol: https://www.sir-benfro.gov.uk/coronavirus-covid-19-community-information-cym/coronavirus-covid-19-community-information-cym

 

 

ID: 101, Diwygiedig: 29/4/2020