Arolwg o'r strategaeth gofalwyr

 

Mae Llywodraeth Cymru yn diffinio gofalwyr fel: "unrhyw un o unrhyw oedran, sy'n darparu gofal a chymorth yn ddi-dâl i berthynas, cyfaill neu gymydog sy'n anabl, salwch corfforol neu feddyliol, neu sy'n cael ei effeithio gan gamddefnyddio sylweddau".


Mae'r sefydliadau iechyd a gofal cymdeithasol yng ngorllewin Cymru yn datblygu strategaeth ranbarthol ar gyfer gofalwyr di-dâl. Byddem yn ddiolchgar pe baech yn llenwi'r arolwg cyfrinachol hwn fel y gallwn weithio allan sut orau y gallwn gefnogi gofalwyr di-dâl. Bydd eich ymatebion yn cael eu defnyddio i lunio'r camau gweithredu o fewn ein strategaeth.

https://carmarthenshire.researchfeedback.net/s.asp?k=158825722283

ID: 103, Diwygiedig: 5/6/2020