Gweithgareddau yr Haf 2020

 

Dim ond oherwydd bod pethau wedi bod ychydig yn wahanol yn ddiweddar a bod pellter cymdeithasol yn dal i ddigwydd, nid yw hynny'n golygu na allwn fwynhau'r haf.
Edrychwch ar yr amserlen isod i weld beth rydyn ni'n ei gynnig dros yr haf

O syrffio i rediadau mwd, padl-fyrddio a matiau diod a llawer mwy - mae cymaint yn digwydd i chi gymryd rhan ynddo.
Mae gennym le cyfyngedig ar gyfer ein gweithgareddau.
Cysylltwch â ni i archebu lle:

Sylwch: Rhaid i bobl ifanc fod yn 11+ oed. Am wybodaeth bellach ac i archebu lle ar y gweithgareddau hyn, cysylltwch â:

Llŷr Tobin: Llyr.Tobin@pembrokeshire.gov.uk 07810 681746 neu
Hannah White: Hannah.White@pembrokeshire.gov.uk 07423 100228

 

Gweithgareddau yn Clwb Pêl-droed Solfach 27 Gorffennaf, 10 Awst, 24 Awst

Gweithgareddau yn Neuadd Goffa Treletert 3 Awst, 17 Awst

Gweithgareddau yn Clwb Ieuenctid Neyland 29 Gorffennaf, 5 Awst, 12 Awst, 19 Awst, 26 Awst

Gweithgareddau yn Parc Sglefrio, Hwlffordd 29 Gorffennaf, 5 Awst, 12 Awst, 19 Awst, 26 Awst

Caiacio neu Syrffio 28 Gorffennaf, 4 Awst, 11 Awst, 18 Awst, 25 Awst

Coasteering neu Rhedeg Mwd 30 Gorffennaf, 6 Awst, 13 Awst, 20 Awst, 27 Awst

Parc Wake Sir Benfro 31 Gorffennaf, 14 Awst, 28 Awst

Padlfyrddio 7 Awst, 21 Awst

 

 

ID: 105, Diwygiedig: 20/7/2020