Cam Nesa

 

Prosiect sydd â'r nod o leihau nifer y bobl ifanc rhwng 16-24 sydd ddim mewn addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth yw Cam Nesa. Caiff ei ariannu gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop i ddarparu ystod o ddulliau cymorth teilwredig a chyfleoedd cysylltiedig â gwaith i bobl ifanc. Bydd pobl ifanc sy'n cael eu hatgyfeirio at Cam Nesa yn cael cymorth gan weithwyr ieuenctid a fydd yn gweithio gyda nhw er mwyn cyflawni'r nodau a ddymunir ganddynt. Gall hynny gynnwys ennill y cymwysterau sydd eu hangen arnynt i ddod o hyd i waith, cwrdd â phobl newydd, mynychu sesiynau grŵp, datblygu sgiliau cyfathrebu ac arweinyddiaeth, mynychu sesiynau chwaraeon, cyfleoedd achub bywyd, ysgrifennu CV, sgiliau cyfweld, lleoliadau gwaith a sesiynau blasu, cyrsiau preswyl a sesiynau haf.


Ariennir yr holl weithgareddau a chymwysterau i bobl ifanc yn llawn. Hyd yn hyn, mae pobl ifanc wedi cael profiadau ac wedi ennill cymwysterau yn cynnwys tystysgrifau Iechyd a Diogelwch y Sefydliad Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol, cymwysterau arweinyddiaeth chwaraeon, cymwysterau cerdyn y Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu (adeiladu), sesiynau gweithio mewn tîm, tystysgrifau hylendid bwyd, gwersi coginio sylfaenol, ras fwd, rheoli arian, rheoli tenantiaeth a Hyfforddwr Sglefrfyrddio Lefel 1.


Yn y dyfodol agos, rydym yn bwriadu darparu mwy o'r uchod, yn ogystal â gweithdai pryder, Syrffio Lefel 1, ymweld â diwrnodau agored mewn prifysgolion, ystod o weithgareddau hamdden, prosiect cerddorol, rhwyf-fyrddio, prosiectau cymunedol gyda chyflogwyr lleol, pencampwriaeth rygbi, Cynllunio a Pharatoi ar gyfer Profiad Gwaith Lefel 1, Cymhwyster Arweinwyr Pêl-droed, Hawliau Plant, Pobl Ifanc ac Oedolion yng Nghymru Lefel 1, Hyfforddi Rygbi Lefel 1, Cynaliadwyedd Amgylcheddol Lefel 1 a 2, a theithiau cerdded yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.


Caiff y prosiect ei arwain gan Gyngor Sir Penfro mewn partneriaeth ag awdurdodau lleol eraill. Ein nod yw gweithio gyda 2,000 o bobl ifanc dros gyfnod y prosiect.


Os nad ydych mewn gwaith, addysg neu hyfforddiant, ac os hoffech gael cymorth i ddatblygu cynllun a fydd yn eich helpu chi i gyflawni'r nod a ddymunir gennych, cysylltwch â thîm Cam Nesa ar 01437 775845.
www.gov.wales/eu-funding

 

Cronfa Cyndeithasol Ewrop

ID: 79, Diwygiedig: 3/5/2019