Digwyddiad ‘Y Sgwrs Fawr’ i Bobl Ifanc yn Canolbwyntio ar Lesiant

 

Ar 8 Mai 2019, cynhaliodd Fforwm Ieuenctid Lleisiau Ifanc dros Ddewis a Fforwm Hawliau Pobl Ifanc ei ddigwyddiad ‘Y Sgwrs Fawr' cyntaf i bobl ifanc mewn partneriaeth â'r Swyddfa Hawliau Plant a Phobl Ifanc, Gwasanaeth Cynhwysiant Sir Benfro, Chwaraeon Anabledd Cymru, Chwaraeon Sir Benfro a Chodi Allan a Bod yn Egnïol (GOGA). Gwahoddwyd pedwar person ifanc o bob un o ysgolion uwchradd Sir Benfro, yr oedd gan ddau ohonynt nam corfforol neu nam ar y synhwyrau neu angen emosiynol neu feddygol.

Daeth cynrychiolwyr o chwe ysgol uwchradd i'r digwyddiad, a chawsant gyfle i drafod llesiant, dysgu am yr hyn y mae Cyngor Sir Penfro yn ei wneud i gefnogi llesiant pobl ifanc, a llunio cynllun gweithredu ar gyfer hybu llesiant mewn ysgolion. Yn ystod y prynhawn cynhaliwyd gweithgareddau ymarferol i hybu llesiant a chynhwysiant.

Roedd hwyluswyr a siaradwyr y digwyddiad yn cynnwys:
• Y Cynghorydd Josh Beynon - Cynghorydd Sir Arweiniol ar Lesiant
• Nichola Jones - Pennaeth Cynhwysiant
• Judith McNamara - Swyddog Cynhwysiant Anabledd
• Angela Miles - Swyddog Datblygu Chwaraeon Anabledd Cymru
• Jess West - Ymarferydd Codi Allan a Bod yn Egnïol
• Nadine Farmer - Gweithiwr Cyfranogiad Pobl Ifanc
• Pobl ifanc o Fforwm Ieuenctid Lleisiau Ifanc dros Ddewis, y Fforwm Hawliau Pobl Ifanc a Llysgenhadon Ifanc Platinwm Chwaraeon Sir Benfro

Roedd y digwyddiad yn llwyddiannus iawn. Nododd 96% o'r rhai a gymerodd ran y byddent yn mynychu digwyddiad arall a dywedodd 6% efallai y byddent yn mynychu digwyddiad arall.

Diolch yn fawr iawn i ddisgyblion yr ysgolion uwchradd a oedd yn bresennol, i Lysgenhadon Ieuenctid Platinwm Chwaraeon Sir Benfro ac i'r bobl ifanc o'r Fforymau ieuenctid a drefnodd y digwyddiad.Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am Fforwm Ieuenctid Lleisiau Ifanc dros Ddewis a'r Fforwm Hawliau Pobl Ifanc, cysylltwch â nadine.farmer@pembrokeshire.gov.uk
Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am Lysgenhadon Chwaraeon a Chwaraeon Anabledd, cysylltwch ag angela.miles@pembrokeshire.gov.uk
Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am GOGA - Codi Allan a Bod yn Egnïol, cysylltwch â Jessica.west@pembrokeshire.gov.uk

 

 

 

ID: 89, Diwygiedig: 3/6/2019