Clwb ieuenctid yn codi arian gyda digwyddiad bingo

 

Ar ddydd Llun 8 Gorffennaf, cynhaliodd Clwb Ieuenctid Aberdaugleddau ddigwyddiad bingo cymunedol yn ystod wythnos o ddathliadau. Cyfrannodd pobl ifanc at drefnu'r digwyddiad dros y misoedd diwethaf, gan gysylltu â busnesau ac atyniadau lleol i gael rhoddion.

Roedd y gefnogaeth a dderbyniodd y clwb yn aruthrol o ran rhoddion a chyfranogiad y gymuned ar y noson. Mynychodd Terry Davies, Maer Aberdaugleddau, y digwyddiad er mwyn cynrychioli Cyngor y Dref, gan roi siec gwerth £100 i'r gweithiwr ieuenctid, Julie Bevington er mwyn helpu'r digwyddiad.

Bydd yr holl arian a godwyd yn cael ei ail-fuddsoddi yn y clwb ieuenctid i helpu i ddarparu gweithgareddau a chyfleoedd i bobl ifanc yn y gymuned.

 

ID: 93, Diwygiedig: 16/7/2019