Harvey yn llamu i Gyflogaeth!

 

Llongyfarchiadau i Harvey Godkin sydd wedi cael swydd gyda Man UP UK, cwmni o Sir Benfro sy'n darparu ac yn hwyluso bron popeth sy'n ymwneud â'r awyr agored. Mae Man Up UK, sydd bellach wedi cael ei ailfrandio fel MUUK, yn arbenigo mewn Chwaraeon Dygnwch, Gwyliau Antur, a Gweithgareddau'r Gaeaf. Mae Harvey wedi bod yn hynod ymroddedig ac wedi cwblhau ei Gymhwyster Cenedlaethol ar gyfer Achub Bywyd o Bwll yng nghyrchfan Genedlaethol Bluestone, a arweiniodd at ei gyflogaeth lawn-amser gydag un o Ddarparwyr Awyr Agored mwyaf poblogaidd y genedl.

 

Cyn i Harvey ymgysylltu â Cam Nesa, nid oedd yn gyflogedig, ac roedd yn chwilio am gyfleoedd i feithrin ei sgiliau a mentro i gyflogaeth a fyddai'n gweddu orau i'w ddiddordebau. Rhoddodd Cam Nesa gymorth iddo trwy lunio cynllun personol ar y cyd â Harvey, yn ogystal â nodi y byddai ei gymwysterau Cymorth Cyntaf Brys yn y gwaith ac Achub Bywyd o Bwll o fudd iddo ac yn ei gefnogi i gael gwaith gyda chyflogwr mor gyffrous.

Pan gynigiwyd y cyfle i Harvey gael cymwysterau, manteisiodd ar y cyfle i ddod yn achubwr bywydau, ac mae'n frwd dros helpu pobl eraill. Mae Harvey yn mwynhau chwaraeon yn fawr iawn ac yn chwarae rygbi i Dyddewi. Mae hefyd yn falch o gael y cyfle i ddatblygu ei sgiliau cyflogadwyedd, ynghyd â dysgu cyfrinachau'r grefft gan MUUK.

 

Yn ychwanegol at hyn, rydym yn dymuno'r gorau i Harvey yn ystod ei gyflogaeth gyda MUUK a'i gais i weithio yn Camp America pan fydd yn dewis defnyddio ei sgiliau trosglwyddadwy er mwyn teithio'r byd ac addysgu plant yn rhan o hynny!

Pob Lwc i Harvey a LLONGYFARCHIADAU!

 

ID: 94, Diwygiedig: 13/9/2019