Gwobrau Pobl Ifanc Spotlights 2019

Cynhaliwyd seremoni wobrwyo newydd i ddathlu cyflawniadau pobl ifanc Sir Benfro yn Fferm Folly ar 1 Tachwedd 2019.

Nod y digwyddiad oedd cydnabod cyflawniadau pobl ifanc sydd un ai'n cael eu cefnogi gan Gyngor Sir Penfro neu sy'n ymwneud â'r Cyngor mewn rhyw ffordd. Cynhaliwyd y gwobrau o ganlyniad i gydweithio rhwng adrannau Ieuenctid a Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Sir Penfro.

Rhaid rhoi poib clod i ddisgyblion Ysgol Uwchradd Hwlffordd a Choleg Sir Benfro sy'n rhan o Fforwm Hawliau'r Swyddfa Hawliau Plant a Phobl Ifanc, a gyfrannodd at gynllunio a threfnu Gwobrau Spotlights, gan gynnwys holl gategorïau a meini prawf y gwobrau, a chynorthwyo yn ystod y noson. Y rhai a gymerodd ran oedd Jodie John, Sonia Sharief, Megan Davies, Caitlin Stapleton a Katey-Anne Othen. Roedd hwn yn ddigwyddiad ‘i bobl ifanc, gan bobl ifanc' go iawn. Mwynhaodd yr enwebeion a'u teuluoedd / gofalwyr swper a mynediad am ddim i'r ffair, cyn mynychu'r seremoni wobrwyo yn Theatr Follies, o dan arweiniad y Cynghorydd Huw George.

Roedd un ar ddeg categori, a dathlwyd nifer o gyflawniadau anhygoel yn ystod y digwyddiad.

Roedd yr enillwyr a'r ail orau ym mhob categori fel a ganlyn:

Y stori fwyaf ysbrydoledig: Kitty Kilbey (enillydd), Miley Flynn ac Angel Cooper (ail)
Gwneud gwahaniaeth yn y gymuned: Kieran Williams (enillydd), Sophie Price, Rachel Hall a Nia Bendle (ail)
Cyflawni newid cadarnhaol: Naomi Evans (enillydd), Sonia Sharief a Josh Allen (ail)
Gwobr arweinydd ieuenctid: Briony Bennett (enillydd), Codi McSheehy ac Eleanor Ebry (ail)
Gwobr grŵp: Youth Bank (enillwyr). Cynulliad Ieuenctid Sir Benfro a Chyngor Ieuenctid Aberdaugleddau (ail)
Gwobr cerdd: Dylan Sanders-Swales (enillydd), Carys Underwood a Kiah Lindsay (ail)
Gwobr chwaraeon: Libi Phillips (enillydd), Mia Isobel James a Jack Jones (ail)
Gwobr addysg: Grŵp Merched Ymddiriedolaeth y Tywysog - Holly Hutton, Holly Polkinhorn, Chloe Lee, Danni Sandow (enillwyr), Pavel Mustafa (ail)
Gwobr hyrwyddwr eco: Stephan Power (enillydd), Manana Foster, Tyler Lewis a Lee Boswell (ail)
Gwobr y llais: Elle Blundell (enillydd), Bethany Roberts a Rebecca Thomas (ail)

Gwobr olaf y noson oedd Gwobr Spotlight, a roddir i berson ifanc unigol am gyfraniad neu gyflawniad hynod bwysig. Eleni, ym mlwyddyn gyntaf y gwobrau, rhoddwyd y wobr hon i Belle Curran a fu farw yn drasig yn gynharach eleni. Ar ôl cyflwyniad teimladwy gan Dawn Thomas (therapydd chwarae) am gyflawniadau Belle, roedd ei rhieni Stella a John wrth law i dderbyn y wobr er cof am Belle, i gydnabod yr etifeddiaeth wych y mae'n ei gadael ar ei hôl, gydag arian yn cael ei godi yn ei henw ar y noson at amrywiaeth o achosion gwerth chweil.

Diolch yn arbennig i'r rheiny a fynychodd y digwyddiad er mwyn cyflwyno'r gwobrau i'r bobl ifanc, gan gynnwys Lily Rice (pencampwr MotoCross cadair olwyn y byd, a hithau ond yn 15 oed); Simon Gardiner (aelod o dîm rygbi'r Scarlets); Kate Evan-Hughes, Cyfarwyddwr Addysg; Jonathan Griffiths, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol; Bernadette Toomey , Pennaeth Dros Dro'r Gwasanaethau Plant; Steve Davis, Rheolwr Gwasanaeth, Gwasanaethau Ieuenctid Sir Benfro; Dayle Gibby, Cydlynydd Milford Youth Matters; Kerry Llama, Eiriolwr Tros Gynnal Plant Cymru; Mark Bond, Hyrwyddwr Eco; a Diane Beacroft, Rheolwr Gwasanaeth, y Tîm Diogelu Integredig.

https://www.facebook.com/PembsCYPRO

ID: 96, Diwygiedig: 6/11/2019