Wedi'i leoli yng nghanol y gymuned leol, mae Canolfan Ieuenctid Aberdaugleddau yn gweithio fel rhan o'r Tîm Ieuenctid Cymunedol i gynorthwyo pobl ifanc rhwng 11 a 25 oed trwy gynnig cyfleoedd iddynt a darparu gweithgareddau seiliedig ar berthynas wirfoddol. Maen nhw'n gallu cynnig:

Cyfeiriad:

Priory Road,
Aberdaugleddau,
SA73 2EE

Ffôn: (01646) 697967

Ffôn Symudol: (07810) 831308

 Am fwy o wybodaeth am ddigwyddiadau, prosiectau ac ati edrychwch ar eich tudalen Facebook:

www.facebook.com/MilfordYouth  

 

Gweithiwr Cymdeithasol Ieuenctid: Nick Hudd

  

Am fwy o wybodaeth, ffoniwch:

Nick Hudd: (01646) 697967 / (07810) 831308

 

Oriau Agor:

Dydd Llun 7:00pm - 9:00pm 

Dydd Mercher 7:00pm - 9:00pm 

Dydd Iau 7:00pm - 9:00pm 

 

 

 

 

 

ID: 8, Diwygiedig: 4/5/2016