Wedi'i leoli yng nghanol y gymuned leol, mae clwb ieuenctid Treletert yn gweithio fel rhan o'r Tîm Ieuenctid Cymunedol i gynorthwyo pobl ifanc rhwng 11 a 25 oed trwy gynnig cyfleoedd iddynt a darparu gweithgareddau seiliedig ar berthynas wirfoddol. Maen nhw'n gallu cynnig:

 

Cyfeiriad

Neuadd Goffa,
Station Road,
Treletert,
SA62 5RY

Gallwch gysylltu â'r clwb yn uniongyrchol trwy anfon neges e-bost at:

letterstonyouthclub@pembrokeshire.gov.uk

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Liz Griffiths ar (01437) 776635

liz.griffiths@pembrokeshire.gov.uk

Oriau Agor:

Dydd Mercher

7.00pm - 9.00pm

 

Mae gan Glwb Ieuenctid Treletert neuadd fawr ar gyfer gweithgareddau fel pêl-droed, pŵl, tennis bwrdd, pêl-droed bwrdd, Playstation, gemau, badminton, crefftau. Yn ogystal, mae yna ardal goginio.

Pam dod i Glwb Ieuenctid Treletert?

Mae pobl ifanc yn dod i Glwb Ieuenctid Treletert am nifer o resymau, ond yn bennaf i gael hwyl, cymryd rhan mewn gweithgareddau ac i gwrdd â'u ffrindiau.

Gweithgareddau

Mae'r clwb yn darparu nifer fawr o weithgareddau, gan gynnwys celf a chrefft, Playstation, coginio, pêl-droed, criced, tennis bwrdd, badminton, pŵl, fforwm ieuenctid, dawns, a phrosiectau cymunedol ac amgylcheddol. Yn ogystal, mae yna gyfleoedd i fynd ar wibdeithiau, cyrsiau preswyl, penwythnosau antur ac i fynychu digwyddiadau lleol a chenedlaethol.

Cael Hwyl wrth Ddysgu

Mae addysg yn chwarae rhan bwysig ym mywydau pobl ifanc - ond nid oes rhaid iddo fod yn ddiflas. Ar hyn o bryd, mae aelodau Clwb Ieuenctid Treletert yn cymryd rhan mewn cwrs coginio iechyd a lles ac yn gweithio tuag at wobr achrededig Cyflwyniad i Goginio.

  

ID: 9, Diwygiedig: 4/5/2016