Wedi'i leoli yng nghanol y gymuned leol, mae Clwb Ieuenctid Trefdraeth  gweithio fel rhan o'r Tîm Ieuenctid Cymunedol i gynorthwyo pobl ifanc rhwng 11 a 25 oed trwy gynnig cyfleoedd iddynt a darparu gweithgareddau seiliedig ar berthynas wirfoddol. Maen nhw'n gallu cynnig:

Clwb Ieuenctid Trefdraeth

Cyfeiriad

Clwb Ieuenctid Trefdraeth,
Neuadd Goffa,
Ffordd Aberteifi,
Trefdraeth,
SA42 0TF

Ffôn: (01437) 776635

 

Am fwy o wybodaeth am ddigwyddiadau, prosiectau ac ati edrychwch ar eich tudalen Facebook:

ttps://www.facebook.com/Newport-Youth-Club-Pembrokeshire-124266180929228/    

 

Oriau Agor:

Dydd Mercher 7.00pm - 9.00pm

Mae gan Clwb Ieuenctid Trefdraeth ofod cymunedol mawr i gynnal gweithdai, gweithgareddau celf, gemau a gweithgareddau eraill.

Mae gan y clwb ieuenctid gegin gynhwysfawr ar gyfer prosiectau coginio a chyfleusterau TG er mwyn cynnal ystod o weithgareddau. Mae'r clwb ieuenctid hefyd yn cynnal gweithgareddau rheolaidd gan gynnwys drama, dawns ac ati.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Liz Griffiths ar (01437) 776635

liz.griffiths@pembrokeshire.gov.uk

Pam mynychu Clwb Ieuenctid Trefdraeth?

Mae pobl ifanc yn mynychu Clwb Ieuenctid Trefdraeth am nifer o resymau, ond yn bennaf i gael hwyl, i gymryd rhan mewn gweithgareddau ac i gwrdd â'u ffrindiau.

Gweithgareddau

Mae yna nifer fawr o weithgareddau y gallwch gymryd rhan ynddynt yn y clwb ieuenctid, gan gynnwys celf a chrefft, gemau Wii, coginio, pêl-droed, pêl-fasged, badminton, pŵl, fforwm ieuenctid, dawns, a phrosiectau cymunedol ac amgylcheddol. Yn ogystal, mae yna gyfleoedd i fynd ar wibdeithiau, cyrsiau preswyl, penwythnosau antur ac i fynychu digwyddiadau lleol a chenedlaethol.

 

 

Cael Hwyl wrth Ddysgu

Mae addysg yn chwarae rhan bwysig ym mywydau pobl ifanc - ond nid oes rhaid iddo fod yn ddiflas. Ar hyn o bryd, mae aelodau Clwb Ieuenctid Trefdraeth yn cymryd rhan mewn cwrs coginio iechyd a lles ac yn gweithio tuag at wobr achrededig Cyflwyniad i Goginio.

 

ID: 11, Diwygiedig: 4/5/2016