Wedi'i leoli yng nghanol y gymuned leol, mae Clwb Ieuenctid Doc Penfro  yn  gweithio fel rhan o'r Tîm Ieuenctid Cymunedol i gynorthwyo pobl ifanc rhwng 11 a 25 oed trwy gynnig cyfleoedd iddynt a darparu gweithgareddau seiliedig ar berthynas wirfoddol. Maen nhw'n gallu cynnig:

Clwb Ieuenctid Doc Penfro
Bush Street,
Doc Penfro,
SA72 6HQ

Ffôn: (01437) 775986

Ffôn Symudol: 07557 758072

 

Am fwy o wybodaeth am ddigwyddiadau, prosiectau ac ati edrychwch ar eich tudalen Facebook:

www.facebook.com/Pembdock

  

Gweithiwr Ieuenctid: Matt Done

 

Oriau Agor:

 

 

Pam mynychu Clwb Ieuenctid Doc Penfro?

Mae pobl ifanc yn mynychu Clwb Ieuenctid Trefdraeth am nifer o resymau, ond yn bennaf i gael hwyl, i gymryd rhan mewn gweithgareddau ac i gwrdd â'u ffrindiau.

Gweithgareddau

Mae yna nifer fawr o bethau i'w gwneud yn y clwb ieuenctid, gan gynnwys Gemau Olympaidd Wii, prosiect celf silwetau, prosiect gwaith coed, prosiectau amgylcheddol, teledu Sky, gwneud arwyddion, coginio, fforwm ieuenctid, pêl-droed, tennis bwrdd, badminton a phŵl. Mae yna gyfleoedd i fynd ar wibdeithiau, defnyddio cyfrifiaduron yn labordy digidol y clwb, ac i dreulio amser gyda'ch ffrindiau a chwrdd â phobl newydd.

  

Gwybodaeth

Mae pob math o wybodaeth ar gael yn y ganolfan, o hysbysfyrddau i daflenni gwybodaeth niferus. Gofynnwch i'r gweithwyr ieuenctid os nad ydych yn gallu gweld beth rydych yn chwilio amdano.

 

 

ID: 13, Diwygiedig: 9/10/2018