Wedi'i leoli yng nghanol y gymuned leol, mae Clwb Ieuenctid Solfach yn gweithio fel rhan o'r Tîm Ieuenctid Cymunedol i gynorthwyo pobl ifanc rhwng 11 a 25 oed trwy gynnig cyfleoedd iddynt a darparu gweithgareddau seiliedig ar berthynas wirfoddol. Maen nhw'n gallu cynnig:

Clwb Ieuenctid Solfach
9 Ynys Dawel,
Solfach,
Sir Benfro,
SA62 6UF

Gweithwyr Ieuenctid:

Liz Griffiths ar (01437) 776635

E-bost: liz.griffiths@pembrokeshire.gov.uk

Oriau Agor:

Dydd Llun 7:00pm - 9:00pm.

Pam dod i Glwb Ieuenctid Solfach?

Mae pobl ifanc yn dod i Glwb Ieuenctid Solfach am nifer o resymau, ond yn bennaf i gael hwyl, cymryd rhan mewn gweithgareddau ac i gwrdd â'u ffrindiau.

Gweithgareddau

Mae'r clwb ieuenctid yn darparu nifer fawr o weithgareddau, gan gynnwys celf a chrefft, coginio, prosiectau TG, gemau dan do, pêl-droed, a phrosiectau cymunedol ac amgylcheddol. Yn ogystal, mae yna gyfleoedd i fynd ar wibdeithiau, cyrsiau preswyl, penwythnosau antur ac i fynychu digwyddiadau lleol a chenedlaethol.

Cael Hwyl wrth Ddysgu

Mae addysg yn chwarae rhan bwysig ym mywydau pobl ifanc - ond nid oes rhaid iddo fod yn ddiflas. Ar hyn o bryd, mae aelodau Clwb Ieuenctid Solfach yn cymryd rhan mewn cwrs coginio iechyd a lles ac yn gweithio tuag at wobr achrededig Cyflwyniad i Goginio.

Cyflawniadau Diweddar gan Bobl Ifanc

Enillodd Tîm Pêl-droed Merched Iau Tyddewi a Solfach gystadleuaeth pêl-droed chwech bob ochr Ieuenctid Sir Benfro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID: 14, Diwygiedig: 21/6/2018