Wedi'i leoli yng nghanol y gymuned leol, mae Clwb Ieuenctid Tyddewi  yn gweithio fel rhan o'r Tîm Ieuenctid Cymunedol i gynorthwyo pobl ifanc rhwng 11 a 25 oed trwy gynnig cyfleoedd iddynt a darparu gweithgareddau seiliedig ar berthynas wirfoddol. Maen nhw'n gallu cynnig:

Clwb Ieuenctid Tyddewi

Neuadd y Ddinas,
Bryn Road,
Tyddewi,
SA62 6SD

Ffôn: (01437) 776635

stdavidsyouthclub@pembrokeshire.gov.uk

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Liz Griffiths ar (01437) 776635 neu

liz.griffiths@pembrokeshire.gov.uk

Oriau Agor

Dydd Iau 7.00 pm - 9.00 pm

Ar agor i bobl ifanc o flwyddyn 6 i fyny.

Mae gan Glwb Ieuenctid Tyddewi ofod cymunedol mawr ar gyfer gemau, drama, dawnsio, tennis bwrdd, Unihoc ac ati.

Yn ogystal, mae gan y clwb ieuenctid ystafell gysurus gyda theledu, PS2, Wii, bwrdd pŵl, gweithgareddau celf ac ati - yn arbennig ar gyfer pobl ifanc.

Pam dod i Glwb Ieuenctid Tyddewi?

Mae pobl ifanc yn dod i Glwb Ieuenctid Tyddewi am nifer o resymau, ond yn bennaf i gael hwyl, cymryd rhan mewn gweithgareddau ac i gwrdd â'u ffrindiau.

Gweithgareddau

Mae'r clwb ieuenctid yn darparu nifer fawr o weithgareddau, gan gynnwys celf a chrefft, gemau Wii, coginio, gemau dan do, badminton, pŵl, fforwm ieuenctid, a phrosiectau cymunedol ac amgylcheddol. Yn ogystal, mae yna gyfleoedd i fynd ar wibdeithiau, cyrsiau preswyl, penwythnosau antur ac i fynychu digwyddiadau lleol a chenedlaethol.

Cael Hwyl wrth Ddysgu

Mae addysg yn chwarae rhan bwysig ym mywydau pobl ifanc - ond nid oes rhaid iddo fod yn ddiflas. Yn ddiweddar, cymerodd aelodau Clwb Ieuenctid Tyddewi ran mewn cwrs coginio iechyd a lles ac maen nhw'n gweithio tuag at wobr achrededig Cyflwyniad i Goginio.

Cymerodd aelodau Clwb Ieuenctid Tyddewi ran yng Ngorymdaith y Ddraig Dydd Gŵyl Ddewi a'r Gystadleuaeth Cawl.

Enillodd Tîm Pêl-droed Merched Iau Tyddewi a Solfach gystadleuaeth pêl-droed chwech bob ochr Ieuenctid Sir Benfro.

 

ID: 15, Diwygiedig: 4/5/2016