Canolfan Ieuenctid Dinbych-y-pysgod

Cano

Wedi'i leoli yng nghanol y gymuned leol, mae Canolfan Ieuenctid Dinbych-y-pysgod  yn gweithio fel rhan o'r Tîm Ieuenctid Cymunedol i gynorthwyo pobl ifanc rhwng 11 a 25 oed trwy gynnig cyfleoedd iddynt a darparu gweithgareddau seiliedig ar berthynas wirfoddol. Maen nhw'n gallu cynnig:

  • Gweithgareddau hwyl a chyfleoedd i gyfrannu at brosiectau amrywiol
  • Cyngor, gwybodaeth, cefnogaeth ac arweiniad
  • Ffyrdd o gyfrannu at y broses o wneud penderfyniadau
  • Gweithdai'n rhoi sylw i faterion penodol
  • Rhaglenni preswyl a gwyliau
  • Cyfleoedd gwirfoddoli a lleoliadau gwaith
  • Cefnogaeth i bobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant

lfan Ieuenctid Dinbych-y-pysgod

Cyfeiriad

Greenhill Avenue,
Dinbych-y-pysgod,
SA70 7LB

 

Ffôn: (01437) 775986 

Am fwy o wybodaeth am ddigwyddiadau, prosiectau ac ati edrychwch ar eich tudalen Facebook:

www.facebook.com/TenbyYouth 

Gweithiwr Ieuenctid Cymunedol: Donna Young

 

Oriau Agor:

Dydd Llun

7:00 pm - 9:00 pm

Dydd Mawrth

7:00 pm - 9:00 pm

Dydd Iau

7:00 pm - 9:00 pm

 

ID: 16, Diwygiedig: 13/10/2016