Clybiau Ieuenctid Cyfrwng Cymraeg

Wedi'i leoli yng nghanol y gymuned leol, mae Clybiau Ieuenctid Cyfrwng Cymraeg  yn gweithio fel rhan o'r Tîm Ieuenctid Cymunedol i gynorthwyo pobl ifanc rhwng 11 a 25 oed trwy gynnig cyfleoedd iddynt a darparu gweithgareddau seiliedig ar berthynas wirfoddol. Maen nhw'n gallu cynnig:

  • Gweithgareddau hwyl a chyfleoedd i gyfrannu at brosiectau amrywiol
  • Cyngor, gwybodaeth, cefnogaeth ac arweiniad
  • Ffyrdd o gyfrannu at y broses o wneud penderfyniadau
  • Gweithdai'n rhoi sylw i faterion penodol
  • Rhaglenni preswyl a gwyliau
  • Cyfleoedd gwirfoddoli a lleoliadau gwaith
  • Cefnogaeth i bobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant

 

Clybiau Ieuenctid Cyfrwng Cymraeg

Aelwyd Crymych (Dydd Iau 7-9pm) - Ysgol Y Preseli, Crymych, Sir Benfro

Clybiau Ieuenctid Cyfrwng Cymraeg

Aelwyd Maenclochog

Neuadd Gymunedol Maenclochog,
Maenclochog

Oriau Agor:

Dydd Iau 7.30pm - 9.00pm

Adnewyddwyd Neuadd Gymunedol Maenclochog yn ddiweddar ac mae hi bellach yn cynnwys adnoddau ardderchog.

Mae'r clwb ieuenctid cyfrwng Cymraeg hwn yn dilyn rhaglen yr Urdd ac yn cymryd rhan mewn gweithgareddau megis pêl-droed, drama, pêl-rwyd ac eisteddfodau.

ID: 17, Diwygiedig: 4/5/2016