Clwb Ieuenctid Abergwaun

Wedi'i leoli yng nghanol y gymuned leol, mae Clwb Ieuenctid Abergwaun yn gweithio fel rhan o'r Tîm Ieuenctid Cymunedol i gynorthwyo pobl ifanc rhwng 11 a 25 oed trwy gynnig cyfleoedd iddynt a darparu gweithgareddau seiliedig ar berthynas wirfoddol. Maen nhw'n gallu cynnig:

  • Gweithgareddau hwyl a chyfleoedd i gyfrannu at brosiectau amrywiol
  • Cyngor, gwybodaeth, cefnogaeth ac arweiniad
  • Ffyrdd o gyfrannu at y broses o wneud penderfyniadau
  • Gweithdai'n rhoi sylw i faterion penodol
  • Rhaglenni preswyl a gwyliau
  • Cyfleoedd gwirfoddoli a lleoliadau gwaith
  • Cefnogaeth i bobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant

 

Oriau Agor:    

Dydd Mawrth

7:00pm - 9:00pm: Clwb Ieuenctid i Blant Iau (Blynyddoedd 6, 7 ac 8)

 

Dydd Mercher

7:00pm - 9:00pm Clwb Ieuenctid (Dros 11 oed)

 

Dydd Iau

7:00pm - 9:30pm Clwb Ieuenctid (Dros 11 oed)

 

Cyfeiriad:

Popworks
Parc-Y-Shwt
Abergwaun
Sir Benfro
SA65 9AP

Ffôn: (01437) 776635


Ffôn symudol: (07810) 681746


Am fwy o wybodaeth am ddigwyddiadau, prosiectau ac ati edrychwch ar eich tudalen Facebook:
www.facebook.com/popworks

Fishguard Youth Club
ID: 5, Diwygiedig: 13/10/2016