Clwb Ieuenctid Hwlffordd

Wedi'i leoli yng nghanol y gymuned leol, mae Clwb Ieuenctid Hwlffordd yn gweithio fel rhan o'r Tîm Ieuenctid Cymunedol i gynorthwyo pobl ifanc rhwng 11 a 25 oed trwy gynnig cyfleoedd iddynt a darparu gweithgareddau seiliedig ar berthynas wirfoddol. Maen nhw'n gallu cynnig:

  • Gweithgareddau hwyl a chyfleoedd i gyfrannu at brosiectau amrywiol
  • Cyngor, gwybodaeth, cefnogaeth ac arweiniad
  • Ffyrdd o gyfrannu at y broses o wneud penderfyniadau
  • Gweithdai'n rhoi sylw i faterion penodol
  • Rhaglenni preswyl a gwyliau
  • Cyfleoedd gwirfoddoli a lleoliadau gwaith
  • Cefnogaeth i bobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant

Clwb Ieuenctid Hwlffordd - Neuadd St. Martins

Neuadd Gymunedol St. Martin,
Stryd y Castell,
Hwlffordd

Ffôn: (01437) 776635

Ffôn Symudol: (07810) 681746

Am fwy o wybodaeth am ddigwyddiadau, prosiectau ac ati edrychwch ar eich tudalen Facebook:

www.facebook.com/HaverfordwestYouth

-

Gweithiwr Ieuenctid Cymunedol : Steve Lewis

Oriau Agor:

 


Dydd Mercher  

7:00pm - 9:00pm

Clwb Ieuenctid Hwlffordd @ Neuadd St. Martin (Blwyddyn 6+)

 

St. Martins Community Hall
Castle Street
Haverfordwest
Pembrokeshire
SA61 1TD

Ffôn: (01437) 776635

(07810) 681746

Gweithiwr Ieuenctid Cymunedol: Steve Lewis

ID: 6, Diwygiedig: 24/9/2018