Clwb Ieuenctid Wdig

 Wedi'i leoli yng nghanol y gymuned leol, mae Clwb Ieuenctid Wdig yn gweithio fel rhan o'r Tîm Ieuenctid Cymunedol i gynorthwyo pobl ifanc rhwng 11 a 25 oed trwy gynnig cyfleoedd iddynt a darparu gweithgareddau seiliedig ar berthynas wirfoddol. Maen nhw'n gallu cynnig:

  • Gweithgareddau hwyl a chyfleoedd i gyfrannu at brosiectau amrywiol
  • Cyngor, gwybodaeth, cefnogaeth ac arweiniad
  • Ffyrdd o gyfrannu at y broses o wneud penderfyniadau
  • Gweithdai'n rhoi sylw i faterion penodol
  • Rhaglenni preswyl a gwyliau
  • Cyfleoedd gwirfoddoli a lleoliadau gwaith
  • Cefnogaeth i bobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant

Clwb Ieuenctid Wdig,
Canolfan Phoenix,
Heol y Wern,
Wdig,
SA64 OAA

Ffôn: (01437) 776635

Ffôn Symudol: 07810 681746

Am fwy o wybodaeth am ddigwyddiadau, prosiectau ac ati edrychwch ar eich tudalen Facebook:

www.facebook.com/popworks    

-

Gweithiwr Ieuenctid Cymunedol: Steve Lewis

Gweithwyr Ieuenctid: Sarah Rogers a Siana Stewart

Oriau Agor:

Dydd Llun 6.30pm i 8.30pm

ID: 7, Diwygiedig: 13/10/2016