Eich Hawliau a Chyfranogiad

...

Mae Swyddfa Hawliau Plant a Phobl Ifanc (CYPRO) yn helpu pobl ifanc yn Sir Benfro i sicrhau bod eu llais yn cael ei glywed, trwy ddarparu cyfle i bobl ifanc gyfrannu at weithgareddau cymunedol a gwneud penderfyniadau, gan gynnwys y Fforwm Ieuenctid a Chynulliad Ieuenctid Sir Benfro.

Mae mwy o wybodaeth am y Cynulliad Ieuenctid, ynghyd â'r newyddion a'r prosiectau diweddaraf, ar gael er eu tudalen Facebook: SHPPI/CYPRO 

 Gallwch gysylltu â Rose Davie, y Swyddog Hawliau Plant a Phobl Ifanc, ar (01437) 775744 neu rose.davis@pembrokeshire.gov.uk.

Fforymau Ieuenctid/Cynghorau Ieuenctid

Caiff cynghorau ieuenctid eu rhedeg gan glybiau ieuenctid amrywiol ledled y sir ac maen nhw'n ffordd ardderchog o gyfrannu at brosiectau amrywiol a'r broses gwneud penderfyniadau ar lefel gymunedol. Siaradwch â'r gweithiwr ieuenctid yn eich clwb ieuenctid lleol i gael mwy o wybodaeth ac, os oes gennych ddiddordeb, gwiriwch y gwahanol fathau o fforymau ieuenctid sy'n weithredol yn eich sir:

 

 

Cynulliad Ieuenctid

Mae Cynulliad Ieuenctid Sir Benfro yn cwrdd yn rheolaidd a phrif bwrpas y Cynulliad Ieuenctid yw:

Os hoffech chi gyfrannu at unrhyw un o'r fforymau ieuenctid a restrir neu at Gynulliad Ieuenctid swyddogol Sir Benfro, cysylltwch â'r Swyddfa Hawliau Plant a Phobl Ifanc ar (01437) 775295 a gofynnwch i siarad â Nadine Farmer.

  

Bod yn ymwybodol o'ch Hawliau!

Agwedd arall ar waith y Swyddfa Hawliau Plant a Phobl Ifanc yw codi ymwybyddiaeth a hawliau plant a phobl ifanc. Mae gan bob person ifanc hawliau ac mae'r rhain yn cael eu gosod allan yng Nghonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn (UNCRC). 

Cliciwch ar y ddolen hon i gael mwy o wybodaeth am eich hawliau:

http://www.unicef.org/rightsite/files/uncrcchilldfriendlylanguage.pdf

Am unrhyw wybodaeth arall, cysylltwch â Rose Davis, Swyddog Hawliau Plant a Phobl Ifanc Sir Benfro, ar (01437) 775744 .

 

 

ID: 18, Diwygiedig: 16/4/2018